علل دخالت ایران درسیاست کشورها !! نويسنده: كريم احمدي نسب

Wednesday, 12 April 2017 19:47 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

بسم الله الرحمن الرحيم

 

چندین سال پس ازبرسیهای دقیق بر همگان واضح وثابت شد که ایران خصوصا سپاه پاسداران نفوذ وپیشرفت خود را در اکثر کشورهای جهان ازجمله عراق.یمن.سوریه...وچندین کشور دیگر انجام میدهد.این زیاده خواهی استعماری که ریشه کهن دراین کشور رادارابوده است.خصوصا ازتعهد هسته ای به وضوح بیشتردیده میشود..

دخالت سپاه پاسداران ایران در طول سه دهه گذشته ثابت شده است. خصوصادرکشورهای یادشده فوق !!! دخالت این ارگان ترریستی در خیلی ازکشورهابه صورتهای متنوع ومختلف اجراوانجام میگیرد.حتی این دخالتها شامل کشورهای افریقایی مثل:مالی.نیجر.نیجریه وغیره هم می باشد.

دراین کشورها به دنبال هدف نهایی وبزرگ که گسترش وتوسعه نظام ایرانی است هستند..

سپاه پاسداران ایران سعی داردکه درداخل وخارج ایران به توسعه دادن درگیریهای فرقه ای وطایفه ای ومنتشرکردن تروریست به کشورهای خاورمیانه این کشورهارا بی امنیت جلوه دهد.

سپاه پاسداران تمامی سلاحهای موردنظرتروریستهارابه یمن ودیگر فرقهایی که به نیابت ازاوجنگ میکنند وترریست وبی استقراری رادرخاورمیانه ترویج میدهندمی فرستد.نظام ایرانی سپاه پاسداران رابرای توسعه فکرترریستی خود در منطقه تقویت می کند.وبهترین سلاح وبودجه رادراختیار این ارگان قرارمی دهد.

واین نشانگر این است که سپاه حامی تروروباید در لیست نهایی حامیان؛ ترریست؛ قرارگیرد.

ازدیگر ارگانهای حامی بی استقراری منطقه که در داخل وخارج ایران فعالیت می کند.گردان معروف قدس به رهبری:قاسم سلیمانی:که این گردان درچندین کشور در حال نفوذدادن فکرهای شیطانی نظام  می باشد.

در ایران سپاه اکثر ارگانهای حیاتی و شرکتهای خصوصی بزرگ رازیر پوشش خودقرارداده است..به عنوان مثال شرکتهای تجارتی بنادر وکشتیرانی ایران رادر اختیاردارد.تا ازاین طریق بتواندبه خیلی ازکشورهای جهان ومنطقه اسلحه ومهمات دیگرارسال کند.وبااین کار بتواند امنیت واستقرارمنطقه کشورهای همسایه رابه خطر بیندازد.سپاه ازاین کارهای تجاری وخصوصی سودهای هنگفت میلیاردی بدست می اورد.

با این حال وتفاصیل اکثر کشورهای جهان به این باوردست یافتندکه این گروه حامی تروریست باید درلایحیه حامیان جنگ قرارگیرد.وتمامی شرکتها وشخصیتهای این گروه به دادگاهای عالی جنایی معرفی شوند.

وتمامی احزاب وگروهای جنگی را از کشورهای همجواربیرون راند.. جهان ودادگاهای عالی نباید این قضیه مهم رابه تعویق بیندازند وجلوی توسعه نظام ایرانی رادر خصوصا منطقه خاور میانه گرفت...

 

 

 

 

Read 319 times
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Wednesday, 12 April 2017 19:55

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب